SK
FR
ENG
DE


PONÚKAME


KVALITNÁ DREVOVÝROBA

Spoločnosť Contax Sk, s. r. o. sa zaoberá komplexným spracovaním kvalitného dreva, porezom a predajom guľatiny, výrobou drevárskych polotovarov, produktov a samotnou montážou rôznych drevených konštrukcií. Výrobu a montáž zabezpečuje odborne riadený a kvalifikovaný personál.

POREZ GUĽATINY

Naša spoločnosť vykonáva porez guľatiny na pasovej píle Mebor HTZ 1200 professional s následnou výrobou foršní, dosiek, hranolov, lát. Zabezpečujeme porez guľatiny dĺžky až do 12m a priemeru 1 meter. Drevárske produkty následne spracovávame na omietacej-rozmetacej píle značky Mebor VR 900.

ZHOTOVENIE STRIECH

Montáž striech na kľúč vykonávame podľa priania každého zákazníka kvalifikovaným personálom. Široká ponuka typov striech rôznych tvarov je zárukou možnosti správneho výberu. Ponúkame komplexný servis - dodávku krytiny a reziva, montáž krovu, pokrytie strechy, klampiarske práce...

VÝROBA KROVOV

Vyrábame a distribuujeme krovy z kvalitnej ihličnatej guľatiny III A-B, len z čerstvej drevenej hmoty. Snažíme sa komplexne vychádzať v ústrety klientom v rámci ich požiadaviek aj čo sa týka chemického ošetrenia a dopravy. Naše nosné konštrukcie, krovy, sú predurčené niesť Vašu krytinu!

VÝROBA, SUŠENIE REZIVA

Listnaté aj ihličnaté rezivo pripravujeme na pasovej píle Mebor HTZ 1200 professional. K dispozícii máme tri komory na sušenie, dve v objeme 100m3 a jednu komoru v objeme 50m3. Súčasťou produkcie stavebného reziva je samozrejme aj jej samotné chemické ošetrenie podľa priania zákazníka.

VÝROBA HRANOLOV

Naša kvalitná výroba hranolov, trámov je určená prevažne na zhotovenie striech, krovov, pomurníc, prievlakov a rôzneho typu stĺpov. Trámy, ako nosný prvok drevených konštrukcií, dodávame z kvalitného, čerstvého a v prípade potreby aj chemicky ošetreného dreva.